dimecres, 10 d’octubre de 2012

Atendre i cuidar el professorat

Fa tres anys, en el curs 2008-09, em vaig plantejar crear este taller pensant en els professionals de l'ensenyança amb els quals treballe colze a colze des de fa temps. L'he coordinat en una institució privada, en un centre públic, en la Universidad de Alcalá de Henares i en el CEFIRE de Castelló. En tots els casos, l'experiència ha resultat gratificant i satisfactòria per a totes les persones que hi hem participat. Tots i totes hem aprés de tots i totes. Compartir les nostres experiències ens ha enriquit com a sers humans i com a mestres,  i hem guanyat en autoestima i respecte.
No és un curs dels que dóna punts per a concursos de trasllats i de mèrits. Únicament està pensat per a millorar la nostra autoimatge com a docents i el nostre respecte cap a nosaltres i cap als altres.
Els únics crèdits que aporta són els que cotitzen a l'alça en el cor. I la felicitat, l'única prima de risc.
No s'hi exigixen treballs, ni condicions, ni deures.
Si hi ha d'haver un rescat, és sempre gratuït, com la professionalitat, que també necessita un gram de gratuïtat, o no és.


                                                     


                                                                             
TALLER D’AUTOCONEIXEMENT PER A DOCENTS                                                                                                                                Explicamos lo sabemos, pero enseñamos lo que somos.
Miguel Fernández Pérez

                                           El arte supremo del maestro es despertar 
el placer de la expresión creativa.
                                                                                                                                         Albert Einstein

    A fi de propiciar una millora de la salut emocional dels docents i augmentar el seu benestar i la seua autoestima,  plantegem este taller d'autoconeixement per a un grup de docents de qualsevol etapa educativa.

     La idea base és proporcionar-los  recursos d’autoajuda que puguen aplicar, al mateix temps, en la seua tasca diària, educant des del bon tracte i per al bon tracte.

Objectius:  Contribuir al creixement personal i a la millora de la salut emocional dels docents.
 Facilitar-los eines per al seu autoconeixement i per a un desenvolupament personal i professional satisfactoris.
 Ensenyar-los estratègies per a la transformació dels conflictes.
 Dotar-los de recursos per a aprendre a escoltar-se i a escoltar l’altre/a.
 Ajudar-los  a descobrir les seues pròpies capacitats i recursos creatius.
 Proporcionar-los instruments i tècniques d’autoajuda i la seua aplicació didàctica.
      

Descripció:

      Es programaran quatre sessions de tres hores de duració cada una, en les quals es treballarà en la comprensió i maneig de conflictes, a partir de la pròpia escolta i autoconeixement. També hi ha la possibilitat d'organitzar el curs de forma intensiva, en cap de setmana. Es realitzaran una sèrie d’exercicis pràctics, la finalitat dels quals serà la presa de consciència de la seua realitat com a docents, així com dels diferents rols i  guions de vida que despleguen en l’exercici de la seua professió.  

Metodologia:

       El mètode serà vivencial i pràctic.
      En la realització d’exercicis s’explicaran els objectius de cada un d’ells i es proposarà, si és el cas, la seua possible aplicació didàctica a l’aula.

       
Continguts:- Autopercepció
- Guions de vida i guions professionals
- El foment de la creativitat
- Propostes i aplicacions didàctiques


Bibliografia bàsica:

Arenas, Daniel (2008): Perdón por enseñar, ed. Brosquil
Bégaudeau, F. (2008): La clase, El Aleph
Fernández, E., Pujadó, J. (2003): Planeta ESO, Plaza&Janés     
Fernández Pérez, Miguel  (1994): Las tareas de la profesión de enseñar, Siglo XXI
                                          (1995): La profesionalización del docente, Ed. Siglo XXI
Gardner, H. (1983): Inteligencias múltiples, ed. Paidós
Gatto, Jonh T. (2007): Historia secreta del sistema educativo, traducció de J. Lesaduarte
González Pérez, C. (2011): Veintitrés maestros de corazón un salto cuántico en la enseñanza, Mandala
Llorente, Joaquín (2009): Piensa, es gratis, Ed. Planeta
López, C., Valls, C. (2013): Coaching educativo. Las emociones al servicio del aprendizaje, SM
Luri, Gregorio (2008): L’escola contra el món. L’optimisme possible, Ed. La Campana
Marina, J.A. (2006): Anatomía del miedo, Ed. Anagrama
McCourt, Frank (2006): El profesor, Ed. Maeva
Pastor, Bárbara (2002): ¿Qué pasa en las aulas? Crónica de un desastre, Ed. Planeta
Pasqual, Gemma (2008): La mosca. L’assetjament en les aules .Perifèrics edicions
Ricou, Javier (2005): Acoso escolar, RD Ediciones
Santos Guerra, M.A. (2000): La escuela que aprende, Morata
Sanz, Fina (2002): Los laberintos de la vida cotidiana, Ed. Kairós
                   (2008): La fotobiografía, Ed. Kairós
Urra, Javier (2007). El arte de educar, La Esfera de los libros
                    (2011) Qué se le puede pedir a la vida, Ed. Aguilar

Reconéixer el treball dels docents

La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació crea un premi al mèrit docent, destinat a professionals de l'ensenyança no universitària que destaquen per la seua trajectòria.
Algú de vosaltres pot ser-ne mereixedor/a, sens dubte.
Reproduïm ací la notícia.
(5-10-2012).- La Conselleria de Educación, Formación y Empleo reconocerá con el Premio al Mérito en la Educación la labor de los profesionales de la educación en la Comunitat Valenciana que, prestando servicios en los centros docentes no universitarios, se hayan distinguido por los méritos en su tarea educativa.

La Conselleria valora la función docente como factor esencial de la calidad de la educación y pretende, con estos galardones, reconocer la labor social del profesorado y su derecho a ser valorado por la comunidad educativa y por la sociedad en general.

En la jornada de hoy se celebra el Día Mundial de los Docentes, instituido por la UNESCO, y por ello, la Conselleria convoca por primera vez estos premios, que se volverán a convocar anualmente. La Insignia de Plata reconocerá la dilatada labor de un docente en el momento de su jubilación, mientras que la tarea de otra persona que se haya significado por su destacada actuación en la práctica de su labor en el ámbito educativo se premiará con la Insignia de Oro y una placa.

En esta convocatoria pueden participar todos los profesionales que se hayan distinguido en el ámbito educativo, con independencia de su condición profesional de personal docente o no docente, y que pertenezcan a centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana. La orden que regula esta convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Las solicitudes de concesión de la distinción deberán ir dirigidas, junto con la documentación correspondiente, que incluye una identificación de la persona propuesta y datos relativos a su actividad, además de una relación de los méritos en los que se fundamenta la propuesta y los datos de la persona proponente, a la dirección general de Educación y Calidad Educativa.

Valoración de los méritos

Una Comisión de Asesoramiento, formada por el director general de competente en materia de Calidad, como presidente y el inspector general de educación, un representante competente en Centros Docentes y una personalidad de reconocido prestigio en el ámbito educativo, se encargará de valorar los méritos contraídos.

Esta Comisión tendrá en cuenta para premiar a los docentes aspectos como la valoración y el reconocimiento de la comunidad educativa, la contribución a la mejora de la convivencia en el centro y de los resultados académicos, la implicación activa y destacada en la vida social del centro o el impulso de programas innovadores, entre otros.

Además, se valorarán la implicación en actividades de orientación y autorización al alumnado, la participación en actividades de formación permanente, el impulso de la proyección del centro fuera de la localidad, la promoción de la interacción con otros centros educativos o el impulso de metodologías participativas implementadas.

Otros de los méritos que se valorarán para la decisión de estos premios al Mérito en la Educación serán la ayuda en la inserción social del alumnado en zonas desfavorecidas o en grave riesgo de exclusión social, el impulso de actuaciones que impliquen a familias y miembros de la comunidad educativa o la dedicación ininterrumpida en el ámbito educativo.

dimarts, 9 d’octubre de 2012

L'educació a Finlàndia

Nombrosos estudis coincidixen a destacar l'excel.lent nivell educatiu dels escolars finesos. Quina és la fórmula? En un article publicat hui mateix al diari ABC s'analitza el tema.


Seria molt interessant que aportàreu les vostres opinions i punts de vista al respecte. Gràcies, mestres.

dilluns, 1 d’octubre de 2012

Professors oblidats?


A través del professor E.S., compartim este acticle publicat a finals de setembre al periòdic El País on l'autor reflexiona sobre el paper que s'atorga al professorat davant les reformes educatives. Comenteu, si voleu, el que penseu al respecte.