dimecres, 10 d’octubre de 2012

Atendre i cuidar el professorat

Fa tres anys, en el curs 2008-09, em vaig plantejar crear este taller pensant en els professionals de l'ensenyança amb els quals treballe colze a colze des de fa temps. L'he coordinat en una institució privada, en un centre públic, en la Universidad de Alcalá de Henares i en el CEFIRE de Castelló. En tots els casos, l'experiència ha resultat gratificant i satisfactòria per a totes les persones que hi hem participat. Tots i totes hem aprés de tots i totes. Compartir les nostres experiències ens ha enriquit com a sers humans i com a mestres,  i hem guanyat en autoestima i respecte.
No és un curs dels que dóna punts per a concursos de trasllats i de mèrits. Únicament està pensat per a millorar la nostra autoimatge com a docents i el nostre respecte cap a nosaltres i cap als altres.
Els únics crèdits que aporta són els que cotitzen a l'alça en el cor. I la felicitat, l'única prima de risc.
No s'hi exigixen treballs, ni condicions, ni deures.
Si hi ha d'haver un rescat, és sempre gratuït, com la professionalitat, que també necessita un gram de gratuïtat, o no és.


                                                     


                                                                             
TALLER D’AUTOCONEIXEMENT PER A DOCENTS                                                                                                                                Explicamos lo sabemos, pero enseñamos lo que somos.
Miguel Fernández Pérez

                                           El arte supremo del maestro es despertar 
el placer de la expresión creativa.
                                                                                                                                         Albert Einstein

    A fi de propiciar una millora de la salut emocional dels docents i augmentar el seu benestar i la seua autoestima,  plantegem este taller d'autoconeixement per a un grup de docents de qualsevol etapa educativa.

     La idea base és proporcionar-los  recursos d’autoajuda que puguen aplicar, al mateix temps, en la seua tasca diària, educant des del bon tracte i per al bon tracte.

Objectius:  Contribuir al creixement personal i a la millora de la salut emocional dels docents.
 Facilitar-los eines per al seu autoconeixement i per a un desenvolupament personal i professional satisfactoris.
 Ensenyar-los estratègies per a la transformació dels conflictes.
 Dotar-los de recursos per a aprendre a escoltar-se i a escoltar l’altre/a.
 Ajudar-los  a descobrir les seues pròpies capacitats i recursos creatius.
 Proporcionar-los instruments i tècniques d’autoajuda i la seua aplicació didàctica.
      

Descripció:

      Es programaran quatre sessions de tres hores de duració cada una, en les quals es treballarà en la comprensió i maneig de conflictes, a partir de la pròpia escolta i autoconeixement. També hi ha la possibilitat d'organitzar el curs de forma intensiva, en cap de setmana. Es realitzaran una sèrie d’exercicis pràctics, la finalitat dels quals serà la presa de consciència de la seua realitat com a docents, així com dels diferents rols i  guions de vida que despleguen en l’exercici de la seua professió.  

Metodologia:

       El mètode serà vivencial i pràctic.
      En la realització d’exercicis s’explicaran els objectius de cada un d’ells i es proposarà, si és el cas, la seua possible aplicació didàctica a l’aula.

       
Continguts:- Autopercepció
- Guions de vida i guions professionals
- El foment de la creativitat
- Propostes i aplicacions didàctiques


Bibliografia bàsica:

Arenas, Daniel (2008): Perdón por enseñar, ed. Brosquil
Bégaudeau, F. (2008): La clase, El Aleph
Fernández, E., Pujadó, J. (2003): Planeta ESO, Plaza&Janés     
Fernández Pérez, Miguel  (1994): Las tareas de la profesión de enseñar, Siglo XXI
                                          (1995): La profesionalización del docente, Ed. Siglo XXI
Gardner, H. (1983): Inteligencias múltiples, ed. Paidós
Gatto, Jonh T. (2007): Historia secreta del sistema educativo, traducció de J. Lesaduarte
González Pérez, C. (2011): Veintitrés maestros de corazón un salto cuántico en la enseñanza, Mandala
Llorente, Joaquín (2009): Piensa, es gratis, Ed. Planeta
López, C., Valls, C. (2013): Coaching educativo. Las emociones al servicio del aprendizaje, SM
Luri, Gregorio (2008): L’escola contra el món. L’optimisme possible, Ed. La Campana
Marina, J.A. (2006): Anatomía del miedo, Ed. Anagrama
McCourt, Frank (2006): El profesor, Ed. Maeva
Pastor, Bárbara (2002): ¿Qué pasa en las aulas? Crónica de un desastre, Ed. Planeta
Pasqual, Gemma (2008): La mosca. L’assetjament en les aules .Perifèrics edicions
Ricou, Javier (2005): Acoso escolar, RD Ediciones
Santos Guerra, M.A. (2000): La escuela que aprende, Morata
Sanz, Fina (2002): Los laberintos de la vida cotidiana, Ed. Kairós
                   (2008): La fotobiografía, Ed. Kairós
Urra, Javier (2007). El arte de educar, La Esfera de los libros
                    (2011) Qué se le puede pedir a la vida, Ed. Aguilar

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada